Index rizika v České Republice

Index rizika ČR
Odvozený stupeň ČR
Index rizika Liberecký kraj
Odvozený stupeň Liberecký kraj
14denní počet pozitivních na COVID-19 (na 100 000 obyvatel)
14denní počet pozitivních seniorů na COVID-19 (na 100 000 obyvatel 65+)
Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla
14denní podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě